Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme

Asiantuntemus

Osaamisemme ei ole vain tietoa, vaan tieteenrajat ylittävää yhteistyötä ja siitä syntyvää lisäarvoa. Se on taitoa yhdistää ja kehittää palveluita uudella tavalla.

Kirjoitamme vedestä, vesihuollosta, alan lainsäädännöstä, oikeustapauksista ja parhaista käytännöistä. Tämä on meidän ydinosaamista ja asiantuntemusta. Myös vesi-infran kehittäminen, yritysten hyvinvointi ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä teemoja.

 

Lue lisää aihealueittain. Asiantuntijakirjoituksia mm. aiheista haitalliset aineet, julkiset hankinnat, lainsäädäntö, teollisuusjätevesisopimukset, vesihuolto sekä vesi- ja ympäristöluvat.  

Kaikki aihealueet
Haitalliset aineet
1
2
Julkiset hankinnat
Lainsäädäntö
1
2
Teollisuusjätevesisopimukset
1
2
Vesihuolto