top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureMaria Arjonen

Veneilystä ja vakuutuksista


Kun harkitset veneen ostoa, valitsetko uuden vai käytetyn? Korvaako venevakuutus, jos ajaa päin laituria ja mitä muuta kannattaa huomioida ostaessa venettä? Itse odotan jo kovasti veneilykauden alkua, joten sen kunniaksi pieni juttusarja, jonka tarkoituksena on nostaa esiin veneilyyn liittyvää juridiikkaa.


Aloitetaan vakuutuksista, koska tämän voi tehdä maalla ja hoitaa kuntoon ennen veneilykauden alkua. Ensinnäkin on hyvä hahmottaa erot venevakuutuksen ja kotivakuutuksen välillä. Yleisesti venevakuutus korvaa veneen kuljetus-, varkaus- tai ilkivaltavahinkoja, karilleajo-, yhteentörmäys-, myrsky- ja palovahinkoja sekä veneen käyttämisestä toiselle veneelle aiheutuneita vahinkoja. Kotivakuutus puolestaan kattaa kodin ja tavanomaisen irtaimiston vahinkoja sekä rikkoutumisia. Kotivakuutukseen kuuluu myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Ne korvaavat, jos aiheutat vahinkoa ulkopuoliselle tai jos tarvitset juristin apua.


Monet kotivakuutukset sisältävät täysin hyvän suojan pienemmille veneille, kuten soutuveneille, lasereille, optareille ja muille kevytveneille. Niitä voidaan pitää harrastusvälineinä. Tällöin on kuitenkin hyvä tarkistaa omasta vakuutuksesta rajoitusehdot. Kotivakuutus saattaa esimerkiksi olla paikkaan rajattu, kuten kotiin tai mökkiin taikka kattaa irtaimiston näiden ulkopuolella ainoastaan tiettyyn euromäärään asti. Tällöin esimerkiksi pysyvästi vakuutuspaikan ulkopuolelle varastoitu kevytvene kannattaa vakuuttaa erikseen. Lisäksi ehdoissa voi olla rajaus liittyen vesikulkuneuvoon tai sen kokoon, esimerkiksi niin, että rekisteröitävät vesikulkuneuvot, yli 10 hv perämoottorilliset tai ohjauspulpetilliset veneet on rajattu pois.

Oikeusturvalla varmuutta venekauppaan


Tyypillinen riita-asia veneilyssä on esimerkiksi käytetyn veneen kauppa ja riita siitä, onko myydyssä veneessä virhe, kun jokin ei toimi. Usein näissä tilanteissa ostaja kokee maksaneensa liikaa ja haluaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, kun taas myyjä kokee, että hintataso on ollut oikea, se on myyty sellaisena kuin se on ja joka tapauksessa kyse on kuluvasta osasta tai jostain muusta, josta ainakaan hän ei ole velvollinen maksamaan.


Oikeusturvavakuutus korvaa esimerkiksi riita- tai rikosasioissa mm. oman juristin käytöstä aiheutuvia kustannuksia, oikeudenkäyntimaksuja ja todistelukuluja. Oikeusturvaa voi myös laajentaa kattamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut siltä varalta, että sinut tuomitaan korvaamaan vastapuolen kulut. Näin voi käydä tapauksissa, joissa häviät riita-asian.


Käytettävissä oleva vakuutusmäärä, kohde ja omavastuuosuus on määritetty vakuutuskirjassa. Huomaa myös, että oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneita vakuutustapahtumia ja siihen voidaan soveltaa rajoituksia. Rajoitus voi olla esimerkiksi sidottu vakuutuksen voimassaoloon siten, että edellytetään riitaperusteen syntymistä vakuutuksen voimassaoloaikana, jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta.


Millainen vakuutus sopii minulle ja veneelle?


Vakuutuksenantajat ottavat huomioon monia tekijöitä päättäessään tarjota vakuutusta. Lähes mikä tahansa alus voidaan vakuuttaa, kunhan hinnasta sovitaan. Oman kokemukseni mukaan kannattaa harkita mm. seuraavia asioita ostaessa veneen vakuutusta:

  • Veneen ikä ja kunto sekä arvo

  • Millaisesta vesikulkuneuvosta on kyse? Kevytvene, moottorivene (sisä- vai perämoottori), jetti, purjevene jne.

  • Omistushistoria ja tehdyt huollot

  • Mitä on tarve vakuuttaa? Haluatko turvaa karilleajoa varten, konerikolle, kuljetukselle, varkaudelle, ilkivalalle jne.?

  • Mieti myös onko tarvetta tai halua maksaa keskeytysturvasta ja millaiset mahdollisuudet on saada korvaavia osia ja korjaaja kesken kauden?


Selvitä myös, mitä on korvauksen piirissä ja millä ehdoin. Tarkista myös vakuutuskausi, jos veneilet aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä ja se, millä maantieteellisellä alueella vakuutuksesi on voimassa.


Vesiliikennelaki, venevakuutus ja suojeluohjeet


Eräässä Kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa (asia 3564/38/06) veneen kuljettaja oli törmännyt laituriin. Asiassa syntyi riita korvauksen määrästä ja siitä voiko vakuutusyhtiö vähentää maksettavasta korvauksesta 50 prosenttia, kun kuljettaja oli ollut väsynyt ja nauttinut alkoholia, vaikka häntä ei oltukaan tuomittu vesiliikennejuopumuksesta. Tässä tapauksessa lautakunta katsoi, että kuluttajan menettely oli olosuhteet ja kaikki seikat huomioon ottaen törkeän huolimatonta eikä suosittanut vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään.


Juristina ymmärrän hyvin, ettei venevakuutukset ja juridiikka välttämättä ole veneillessä päällimmäisenä mielessä. Edellä mainitun kohtalon välttääkseen on hyvä kuitenkin muistaa muutama peruspykälä ja suojeluohjeiden ydinajatus.


Ensinnäkin on syytä ymmärtää veneilyn kuningaspykälä. Se on vesiliikennelain (782/2019) 5 § ja sen mukaan jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on mm. noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille taikka vaaraa esimerkiksi luonnolle tai yksityiselle edulle. Hyvää merimiestapaa ja huolellisuutta tulee noudattaa sekä vesillä että käsitellessä venettä maissa.


Toiseksi vakuutusehdoissa on määräyksiä huolellisuusvaatimuksista. Näitä kutsutaan suojeluohjeiksi ja niissä annetaan määräyksiä, miten sinun tulee huolehtia veneestäsi, käsitellä sitä ja millaista käytöstä sinulta odotetaan saadaksesi korvauksia. Vakuutusyhtiöt nimittäin katsovat, että toimimalla suojeluohjeiden mukaisesti, voidaan välttää vahinkoja tai ainakin rajoittaa jo syntyneitä vahinkoja. Luonnollisesti tämä on vakuutusyhtiöille tärkeää, koska tällä tavoin he rajoittavat velvollisuuttaan maksaa korvauksia.


Vakuutetun ja vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa annettuja suojeluohjeita. Nämä löytyvät vakuutusehdoista niistä kohdista, joissa käsitellään huolellisuusvaatimuksia. Suojeluohjeista on määräys myös vakuutussopimuslain (543/1994) 31 §:ssä. Useimpien suojeluohjeiden mukaan veneen kuljettajan on noudatettava vesiliikennelain 5 §:ssä edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä toimittava niin, ettei vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä.


Jos huolellisuusvaatimuksia ei ole noudatettu, korvausta voidaan pienentää tai jättää maksamatta. Alennus voi olla esimerkiksi 50 % tai 25 %, mutta korvaus saattaa olla suurempi, pienempi tai se saatetaan evätä täysin riippuen tahallisuuden tai huolimattomuuden asteesta ja vahinkotapahtuman olosuhteista. Tunnettu synonyymi vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelijöille onkin vahinkoepääjä.


Suojeluohjeet eivät kuitenkaan ole ylitsepääsemättömiä. Ne ovat esimerkiksi huolellisuutta siitä, että vene ja varusteet ovat merikelpoisessa kunnossa ja huolellisuutta siitä, että vene on kiinnitetty huolellisesti ja soveltuvin varustein varautuen mahdolliseen tuuleen ja merenkäyntiin. Toki niissä voi olla tarkempiakin ehtoja vakuutusyhtiöstä riippuen. Tällaisista havainnollistuksena esimerkiksi se, että vesilinjan alapuolisissa läpivienneissä tulisi käyttää kahta letkunkiristintä ja se, että mikäli vesijetti on maissa kauemmin kuin 48 tuntia, sitä tulee säilyttää lukitussa tilassa.


Suosittelen tarkistamaan ennen veneilykauden alkua vakuutuskirjasi ja sen liitteenä olevat vakuutusehdot sekä suojeluohjeet, niin tiedät, mitä korvauksia voit saada ja samalla voit varmistaa, että veneesi on vakuutettu riittävällä tavalla.


Tämä kirjoitus on osa veneilyyn liittyvää blogikirjoitusten sarjaa. Sarjassa nostetaan esiin merenkulkuun ja veneilyyn liittyvää juridiikkaa. Kaikki kirjoitukset voit lukea Muut aiheet -otsikon alta. Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page