top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureMaria Arjonen

Laboratoriopalveluiden kilpailuttaminen

Laboratoriopalveluiden kilpailuttaminen on erityisen lähellä Laki ja Vesi Oy:n sydäntä, koska yhtiön tarina on saanut alkunsa eräästä laboratoriopalveluiden kilpailutuksesta. Olimme Niinan kanssa tutustuneet Aurajoen Nuorkauppakamarissa ja meillä oli molemmilla oma yritys. Päädyimme tekemään yhteistyötä laboratoriopalveluiden kilpailutuksen parissa. Ensimmäinen projektimme liittyi Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeeseen. Sittemmin olemme kilpailuttaneet laboratoriopalveluja useissa eri tilanteissa, viimeksi Uudet haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeessa.


CPV-koodi


Laboratoriopalveluita voidaan kilpailuttaa esimerkiksi CPV-koodilla 73111000-3 – Tutkimuslaboratorioiden palvelut. CPV-koodi on hankintanimikkeistöön (Common Procurement Vocabulary, CPV) liittyvä koodi, jolla tarkoitetaan hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2195/2002/EY mukaista viitenimikkeistöä. Hankintojen määrittelyssä on käytettävä hankintanimikkeistöä ja CPV-koodi on ilmoitettava EU-ilmoituksissa vähintään päätasolla.


Analysoitavat aineet – tarvittavia tietoja


Vesihuoltolaitokset ja jätevedenpuhdistamot ostavat laboratoriopalveluita. Jotta laboratoriopalvelun voi toteuttaa kilpailutuksen osalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, kannattaa ensin selvittää analysoitavat aineet. Lisäksi on hyvä tehdä markkinatutkimusta ja selvittää aineiden osalta seuraavia tietoja:


  • Onko laboratoriolla mahdollista tarjota analyysipalveluja näiden aineiden osalta?

  • Mitä he tarjoavat analyysien puhtaan veden määritysrajoiksi?

  • Mihin analyysipakettiin nämä analysoitavat aineet kuuluvat?

  • Muut asiat, joita laboratorio toivoo huomioitavan mahdollisessa kilpailutuksessa.


Laboratoriopalvelun toteuttaminen


Itse laboratoriopalvelun toteuttamiseen on myös kiinnittää huomiota ja päättää palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Laboratoriolle voi asettaa vähimmäisvaatimuksia esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • määritysten tekeminen

  • käytettyjen menetelmien mittausepävarmuus

  • vaatimus akkreditoinnista

  • vaatimukset standardeista


Lisäksi on hyvä selvittää, miten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon henkilöstö toimii. Toimitaanko esimerkiksi niin, että jätevedenpuhdistamon henkilökunta ottaa näytteet palveluntuottajan antamien ohjeiden mukaisesti palveluntuottajan toimittamiin näytteenottoastioihin? Näytteiden ottaminen, uusintanäytteenotto, säilyttäminen ja hävittäminen ovat keskeisiä hankintasopimuksessa sovittavia asioita. Yhtä tärkeää on sopia analyysituloksista. Analyysituloksista on sovittava, mitä todistuksella tulee ilmoittaa, milloin todistus tulee toimittaa ja miten.


Juridinen hankintaosaamisemme ja sekä tekninen markkinatuntemuksemme tuovat selvää lisäarvoa kilpailutukselle tai tarjouspyyntöihin vastaamiselle. Tarjoamme apua niin hankintayksiköille kuin tarjoajille. Voimme esim. kilpailuttaa koko hankinnan puolestasi tai tarkistaa tarjouksenne. Pidämme myös hankintakoulutuksia.


Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.Comments


bottom of page