top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
  • Writer's pictureMaria Arjonen

Teollisuusjätevesisopimus vesihuoltolaitoksen näkökulmasta

Teollisuusjätevedet ovat normaaleista asumis- eli talousjätevesistä määrältään tai laadultaan poikkeavia jätevesiä. Jos teollisuusjätevesiä halutaan johtaa kunnallisen vesihuoltolaitoksen viemäriin, ei vesihuoltolain (119/2001) 21 §:n mukainen liittymissopimus ole riittävä. Vesihuoltolakia nimittäin sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutukseen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon.


Teollisuusjäteveden viemäröintiin liittyvistä ehdoista on siksi sovittava erillisellä teollisuusjätevesisopimuksella. Vesihuoltolain 10.2 § mukaan vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jolta jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. Käytännössä vesihuoltolaitos harvoin kieltäytyy vastaanottamasta teollisuusjätevesiä.


Sopimuksen tavoitteet


Teollisuusjätevesisopimusten avulla vesihuoltolaitos voi hallita toiminnalleen haitallisia päästöjä ja näin vähentää ympäristökuormitusta. Sopimuksen tavoitteena on

  • huolehtia, että toiminnanharjoittaja tunnistaa toiminnastaan ja jätevesistään aiheutuvat riskit viemäriverkostolle, vesihuoltolaitoksen työntekijöiden terveydelle, puhdistamon toiminnalle, ja ympäristölle sekä pienentää näitä riskejä,

  • turvata viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon toiminta ja

  • varmistaa lietteen turvallinen ja ympäristön kannalta hyväksyttävä hyödyntäminen.


Teollisuusjätevesisopimuksessa voidaan myös sopia jätevesimaksun suuruudesta, jos teollisuusjätevesi kuluttaa laitoksen kapasiteettia asumajätevettä enemmän.


Lisätietoa aiheesta:


Maria Arjonen, tj., juristi, OTM

0400762016

maria.arjonen (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page