top of page

Teknisiä ja juridisia haasteita?

Autamme ja etsimme
ratkaisuja asiakkaillemme
 • Writer's pictureNiina Vieno

Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) esineissä ja SCIP-tietokanta

Päivittäin käytössämme olevat esineet sisältävät paljon erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Niissä voi esiintyä myös ns. erityistä huolta aiheuttavia aineita. Näitä aineita kutsutaan SVHC-aineiksi. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Substances of Very High Concern. SVHC-aineilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokaslistaa, jota päivitetään tasaisin väliajoin.


Tuottajien ja maahantuojien velvollisuudet


Kun aine lisätään kandidaattilistalle, koskee sitä määräys, jonka mukaan kyseistä ainetta yli 0,1 painoprosenttia sisältävien esineiden toimittajien on toimitettava esineen vastaanottajalle (teollinen tai ammattimainen käyttäjä tai jakelija) riittävästi tietoa esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Kuluttajille tieto tulee toimittaa maksutta 45 päivän kuluessa, jos he sitä pyytävät.


Tuottajien ja maahantuojien on ilmoitettava ECHA:lle esineidensä sisältämistä SVHC-aineista, jos:

 • kyseiset esineet sisältävät ainetta yhteensä enemmän kuin yhden tonnin vuodessa tuottajaa tai maahantuojaa kohden ja

 • aineen pitoisuus esineissä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos

 • tuottaja tai maahantuoja voi sulkea pois mahdollisuuden, että ihmiset tai ympäristö voisivat altistua aineelle tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien hävittäminen tai

 • toinen tuottaja tai maahantuoja EU:ssa on jo rekisteröinyt aineen kyseiseen käyttöön.

SCIP-tietokanta ja esineiden toimittajien velvollisuuksia


Jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia on siitä tullut 5.1.2021 alkaen ilmoittaa Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products). Tämä eroaa aiemmasta ilmoitusvelvollisuudesta siinä, että se koskee

 • esineiden valmistajia ja kokoajia EU:ssa,

 • EU-maahantuojia,

 • jälleenmyyjiä EU:ssa sekä

 • muita toimitusketjun toimijoita EU:ssa.

Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan. Suomessa SCIP-velvollisuus toteutetaan kemikaalilailla osana jätelainsäädännön uudistusta. Kemikaalilain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021. Tietoja voi kuitenkin jo SCIP-tietokantaan toimittaa.


SCIP-ilmoituksen tulee sisältää yksityiskohtaiset selvitykset muun muassa seuraavista asioista:

 • tunnistetiedot esineestä

 • SVHC-aineesta ja sen sijainnista esineestä ja

 • tiedoista, joiden avulla esinettä voidaan turvallisesti käyttää

SCIP-ilmoituksen laajuus riippuu siitä, toimitetaanko esine ilman muutoksia vai kootaanko esine useista osista ja toimitetaan näin koottua tuotetta. Omassa ilmoituksessa on myös mahdollista viitata toisen toimittajan kyseisestä esineestä tekemään SCIP-ilmoitukseen eli aina kaikkia tietoja ei tarvitse itse toimittaa.


Asiassa on hyvä muistaa myös, että SVHC-ehdokaslista päivittyy tasaisin väliajoin, jolloin myös tietoa aineiden esiintymisestä esineissä tulee päivittää. Meiltä saat kattavasti asiantuntija-apua SVHC-aineisiin ja SCIP-tietokantaan liittyen. Meillä on osaamista SVHC-aineista ja niiden lainsäädännöstä sekä juridista osaamista yritysten sopimusten päivittämiseksi niin, että SVHC-aineita koskevat velvollisuudet otetaan niissä huomioon.


Lisätietoa aiheesta:


Niina Vieno, vesiasiantuntija, TkT

0505448431

niina.vieno (a) lakijavesi.fi


Vastuunrajoitus: Blogissa esitettävät huomiot ovat henkilökohtaisia mielipiteitä. Blogissa esitettävää aineistoa ei tule miltään osin tulkita lainopilliseksi neuvoksi yksittäistapaukseen. Emme vastaa missään tilanteessa vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti tämän kirjoituksen johdosta. Jos kaipaat apua yksittäisissä tapauksissa, ota yhteyttä.

Comments


bottom of page