Aeromatic

Modernit vedenkäsittelylaitokset ovat pitkälle automatisoituja ja puhdistusprosessien hallinta vaatii monipuolista osaamista sekä automaatio- ja mittaustekniikasta että biologisista ja kemiallisista prosesseista. Automaation tärkein tehtävä on vähentää henkilöstön rutiinitehtäviä, parantaa puhdistuksen tehoa ja vähentää sen kustannuksia luotettavasti.

Erityisesti typenpoiston tiukkeneviin puhdistusvaatimuksiin pääseminen lisää usein puhdistamon kapasiteettivaatimuksia sekä sen käyttökustannuksia. Perinteisesti puhdistusprosessit ovat suunniteltu toimimaan keskimääräisellä kuormalla, kun todellisuudessa kuorma vaihtelee suuresti vuorokaudenkin sisällä. Nykyaikaisella mittaustekniikalla saadaan automaation kautta ohjattua puhdistusprosesseja kulloisenkin todellisen kuormituksen mukaan, jolloin puhdistusteho paranee ja käyttökustannukset laskevat.

Typenpoistoa tehostamaan olemme kehittäneet jätevedenpuhdistamoille ilmastuksen Aeromatic-ohjauksen, joka suoraan ilmastuksesta mitatun ammoniumtypen perusteella säätää ilmastetettua tilavuutta sekä liukuvasti niiden happipitoisuutta. Aeromatic-ohjaus onkin jo käytössä useilla Suomen suurimmilla puhdistamoilla