Ympäristöluvat

Ympäristölupa on monelle toiminnalle välttämätön. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (713/2014). Ympäristöluvan ehdot asettavat toiminnalle rajoja. Siksi on tärkeää hoitaa ympäristölupahakemuksen teko huolella ja sujuvasti kerralla maaliin ilman aikaa vieviä valitusprosesseja.

Ympäristölupaa haettaessa on ymmärrettävä toiminnan luonne, sen ympäristövaikutukset ja lainsäädännön vaatimukset. Monialainen osaamisemme on tässä suurena etuna ja otamme aina huomioon yrityksen intressit. Me voimme puolestasi laatia ympäristölupahakemuksen, jolloin voit itse keskittyä toiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen. Laadimme myös vastineet hakemuksen lausuntoihin ja hoidamme kaikki hakuprosessin vaiheet.