Työsuhteet

Erityisesti pienen tai keskisuuren yrityksen vetäjällä voi olla epätietoisuutta työsuhteiden sääntelyyn ja työehtosopimuksiin liittyen. Työsuhteet ovat yhteiskunnassamme niin tärkeässä roolissa, että työsuhteiden sääntelyä on paljon ja useassa tasossa. Työsuhteiden kohdalla epätietoisuus ja siitä aiheutuvat ongelmat olisivatkin monesti vältettävissä pienellä tai kohtuullisella panostuksella.

Lainsäädäntö ja työehtosopimukset määrittelevät kattavasti ne oikeat toimintatavat, joista ei voida työntekijän kanssa sopia toisin ilman muutoksia palkkaukseen. Työnantajien tulisikin tarkistaa omat työntekijöihin liittyvät prosessinsa, jotta vältytään vääriltä toimintatavoilta. Vähäisetkin virheelliset toimintatavat ovat yrityksen kannalta olennaisia riskejä. Ne saattavat koskea useaa henkilöä ja olla ongelman ilmetessä jatkuneet jo vuosia. Väärien toimintatapojen hyvittäminen voi uhata koko yrityksen jatkuvuutta, koska maksuja voidaan vaatia pitkältä ajalta ja jokaisen työntekijän toimesta.

Laki ja Vesi Oy toimii yrityksen kumppanina niiden työsuhdeasioissa. Meidän puoleemme voi kääntyä kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Me autamme yrityksiä jo ilmenneissä ongelmissa tai kartoitamme yritysten työsuhdeasioiden tilanteen. Kartoittamisen jälkeen työpaikalle luodaan uusia ohjeistuksia ongelmien välttämiseksi tai niiden korjaamiseksi. Ennalta ohjeistaminen on kustannustehokkain tapa välttää riidat.