Teollisuusjätevesisopimukset

Yritysten jätevedet poikkeavat usein huomattavasti kotitalouksien jätevesistä. Nämä niin sanotut teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa ongelmia viemäreissä, jätevedenpuhdistamoilla tai voivat estää lietteen jatkojalostuksen. Ongelmien välttämiseksi vesihuoltolaitokset solmivat yritysten kanssa teollisuusjätevesisopimuksia. Sopimuksissa sovitaan muun muassa jäteveden raja-arvoista, näytteenotoista, jätevesimaksuista ja vastuuasioista. Sopimukset syntyvät aina neuvottelujen jälkeen.

Sopimusneuvottelujen aikana arvioidaan yrityksen jätevesien aiheuttamia riskejä ja sopimukset ovat siten tärkeä osa sekä vesihuoltolaitoksen että yrityksen riskienhallintaa. Sopimuksen avulla jätevesien johtamiseen liittyvät pelisäännöt tulevat yritykselle selväksi, minkä johdosta vältytään jätevesien viemäröintikelpoisuuden arvuuttelulta. Ajantasaisilla teollisuusjätevesisopimuksilla vesihuoltolaitos voi osoittaa puhdistamon ympäristöluvissa tyypillisesti vaaditun teollisuusjätevesien selvilläolovelvollisuuden täyttymisen.

Meiltä Laki ja Vesi Oy:stä löytyy teollisuusjätevesisopimuksiin tarvittava vesihuollon asiantuntijuus sekä juridinen osaaminen. Edustamme teollisuusjätevesiasioissa vesihuoltolaitoksia ja yrityksiä. Yrityksille annamme tukea sopimusneuvotteluihin, tarkistamme sopimuksen ehdot ja samalla voimme selvittää myös jätevesien esikäsittelyn mahdollisuutta. Vesihuoltolaitoksille luomme teollisuusjätevesikäytäntöjä, laadimme teollisuusjätevesisopimuksia, tarkistamme sopimusten ajantasaisuuden ja neuvottelemme sopimuksista. Halutessanne hoidamme koko paketin!