Teollisuusjätevesisopimukset

Yritysten jätevedet poikkeavat usein huomattavasti kotitalouksien jätevesistä. Nämä niin sanotut teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa ongelmia viemäreissä, jätevedenpuhdistamoilla tai voivat estää lietteen jatkojalostuksen. Ongelmien välttämiseksi vesihuoltolaitokset solmivat yritysten kanssa teollisuusjätevesisopimuksia. Sopimuksissa sovitaan muun muassa jäteveden raja-arvoista, näytteenotoista, jätevesimaksuista ja vastuuasioista. Sopimukset syntyvät aina neuvottelujen jälkeen.

Meiltä Laki ja Vesi Oy:stä löytyy teollisuusjätevesisopimuksiin tarvittava vesihuollon asiantuntijuus sekä juridinen osaaminen. Edustamme teollisuusjätevesiasioissa vesihuoltolaitoksia ja yrityksiä. Yrityksille annamme tukea sopimusneuvotteluihin, tarkistamme sopimuksen ehdot ja samalla voimme selvittää myös jätevesien esikäsittelyn mahdollisuutta. Vesihuoltolaitoksille luomme teollisuusjätevesikäytäntöjä, laadimme teollisuusjätevesisopimuksia, tarkistamme sopimusten ajantasaisuuden ja neuvottelemme sopimuksista. Halutessanne hoidamme koko paketin!

Asiakastarinoihin teollisuusjätevesisopimusten osalta voit tutustua täällä.

Vesihuoltoasiakkaan projekti toteutetaan usein seuraavasti:

  1. Aloituspalaveri ja tavoitteiden asettaminen asiakkaan kanssa
  2. Yhteydenotto yritykseen
  3. Tutustumiskäynti yritykseen ja alustavat sopimusneuvottelut
  4. Sopimusehdotuksen laatiminen ja hyväksyttäminen
  5. Sopimusneuvottelut yritysten kanssa
  6. Sopimuksen muokkaaminen allekirjoitettavaksi
  7. Sopimuksen allekirjoitus ja dokumentointi

Konseptissamme on jokaisessa vaiheessa mukana sekä kokenut lakimies että tekniikan tohtori, koska näissä toimeksiannoissa korostuu substanssin kommunikointi ja neuvottelu- ja argumentointitaidot. Konseptia kehitetään jatkuvasti saadun asiakas- ja teollisuusyrityspalautteen perusteella.

Olemme neuvotelleet sopimuksia yrityksille, jotka ovat kattaneet seuraavat toimialat:
  – Autotarvikkeiden valmistus 
  – Betoniteollisuus
  – Biokaasulaitos
  – Elektroniikkateollisuus
  – Elintarviketeollisuus
  – Energiateollisuus (lämpölaitos)
  – Jätehuolto
  – Metalliteollisuus
  – Ongelmajätehuolto
  – Pesu- ja puhdistusaineiden valmistus
  – Pesulatoiminta
  – Puutuotteiden valmistus