Teollisuusjätevesisopimukset

Vesihuoltolaitoksilla on yleensä tiedossa alueensa suurimmat vedenkuluttajat ja he myös tietävät suurimpien teollisuuslaitosten jätevesien tilanteen. Kuitenkin myös pienempien yritysten jätevedet voivat haitata viemäriverkoston tai puhdistamon toimintaa. Teollisuusjätevedet saattavat sisältää esimerkiksi viemäreitä syövyttäviä ja tukkivia aineita, puhdistamon biologiaa häiritseviä aineita tai raskasmetalleja. Ennen kuin teollisuusjätevesistä aiheutuu ongelmia, on syytä selvittää niiden potentiaaliset lähteet sekä tunnistaa ja hallita riskit. Tähän velvoitetaan usein myös jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa.

Teemme vesihuoltolaitoksille teollisuusjätevesiselvityksiä, joissa keräämme ja selvitämme tietoja viemäröintialueen yritysten jätevesistä. Annamme lisäksi arvion näiden jätevesien merkittävyydestä vesihuoltolaitokselle sekä suositukset yrityksistä, joiden kanssa olisi syytä solmia teollisuusjätevesisopimukset. Lisäksi neuvomme näiden sopimusten sisällöistä. Kokemuksemme teollisuusjätevesistä sekä erikoisosaamisemme jäteveden haitallisista aineista on lyömätön yhdistelmä teollisuusjätevesien tarkasteluun.