Tekniikkaselvitykset

Tiukentuva lainsäädäntö tai muut velvoitteet voivat pakottaa vesilaitosta, jätevedenpuhdistamoa tai teollisuusyritystä tehostamaan vesien käsittelyä. Erityisesti puhdistuslaitoksista monet on rakennettu reippaasti viime vuosisadan puolella ja jossain vaiheessa ne tulevat käyttöikänsä päähän. Tällöin herää tarve saneerata tai rakentaa kokonaan uutta.

Aina ei välttämättä kannata tehdä niin kuin aina ennen on tehty. Uusia puhdistustekniikoita kehitetään koko ajan. Niillä voidaan vesien puhdistaminen toteuttaa vaikkapa pienemmässä tilassa tai energiatehokkaammin. Ennen päätösten tekoa onkin hyvä ensin selvittää markkinoilla olevat tekniikat sekä niiden soveltuminen juuri kyseiseen kohteeseen.

Me teemme tekniikkaselvityksiä, joissa huomioidaan myös tulevaisuudessa muuttuva lainsäädäntö esimerkiksi kiristyvien ravinteiden tai haitallisten aineiden (mm. lääkeaineet ja kosmetiikka) poiston suhteen. Seuraamme koko ajan maailmalla kehitettäviä ja käyttöön otettavia tekniikoita ja pystymme arvioimaan niiden soveltumisen ja kustannukset haluttuun kohteeseen. Niina Vienolla on yli 15 vuoden kokemus jätevedenkäsittelystä, joten olkoon kyse membraanibioreaktoreista (MBR), kantoaineprosesseista (MBBR), jäteveden UV-desinfioinnista tai haitallisten aineiden poistamisesta otsonoimalla, aktiivihiilellä tai kalvosuodatuksella, hänen puoleensa kannattaa kääntyä!