Riskienhallinta (WSP ja SSP)

Talousveden hankintaan sekä viemäröintiin ja jäteveden puhdistamiseen liittyy terveys- ja ympäristöriskejä. Näiden riskien tunnistamiseen ja hallintaan on kehitetty Water Safety Plan (WSP, talousvesi) sekä Sanitation Safety Plan (SSP, jätevesihuolto) -riskinhallintamallit. Kehitettyjen mallien avulla vesihuoltolaitokset pystyvät keskittymään tehokkaasti oman toimintansa analysointiin ja dokumentoimaan näihin liittyviä riskejä mallien pohjalta kehitetyllä verkkopohjaisella ohjelmistolla.

Riskienhallintamallien ja niihin pohjautuvien ohjelmistojen tehokasta hyödyntämistä varten järjestämme niistä koulutuksia vesihuoltolaitosten henkilökunnalle. Työn tuloksena vesihuoltolaitoksella on käytössään prosessimallinnus omasta toiminnastaan sekä hallintasuunnitelma eri prosessivaiheisiin liittyvistä riskeistä. Malli toimii erinomaisesti myös investointien tukena, helpottaen niiden priorisointia sekä tarpeellisuuden arviointia.