Julkiset hankinnat

Julkisista hankinnoista säädetään EU-tasolla hankintadirektiiveissä ja Suomessa hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa. Tällä hetkellä ollaan välitilassa, sillä voimassa olevaa EU-direktiiviä ei vielä ole implementoitu Suomen lainsäädäntöön. Vaikka kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä muutettu, työ- ja elinkeinoministeriön antamien ohjeiden mukaan hankintadirektiivin ehdottomia ja riittävän tarkkoja ja selkeitä määräyksiä on tullut noudattaa 18.4.2016 alkaen. Tämä koskee myös erityisalojen hankintadirektiivin ja konsessiodirektiivin määräyksiä. Velvoite noudattaa uusien hankintadirektiivien säädöksiä koskee hankintamenettelyitä, jotka on aloitettu 18.4.2016 tai sen jälkeen.

Koska julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä on paljon ja se on muutosvaiheessa, tulee hankintayksiköiden yhä enemmän keskittyä hankintailmoitusten ja tarjouspyyntöjen sisältöön. Näin vähennetään huomattavasti riskiä valituksista markkinaoikeuteen, jotka pitkittävät hankintaprosesseja ja lisäävät kustannuksia. Toisaalta myös tarjouspyyntöihin vastaavien yritysten on panostettava tarjousten kirjoittamiseen, jotta niitä ei hylättäisi esimerkiksi tarjouspyynnön vastaisina.

Juridinen hankintaosaamisemme ja sekä tekninen markkinatuntemuksemme tuovat selvää lisäarvoa kilpailutukselle tai tarjouspyyntöihin vastaamiselle. Tarjoamme apua niin hankintayksiköille kuin tarjoajille. Voimme esim. kilpailuttaa koko hankinnan puolestasi tai tarkistaa tarjouksenne. Pidämme myös hankintakoulutuksia.