Vesi- ja ympäristölupia on nyt mahdollista hakea myös sähköisesti. Torstaina 18.5.2017 julkaistussa ympäristöasioiden lupapalvelussa voi hakea vesi- ja ympäristölupaa aluehallintovirastoilta. Lupapalvelun pilottitoimialoja ovat vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet, eläinsuojat ja turvetuotanto. Kyseisille toimialoille on luotu räätälöidyt hakemukset ja toimialakohtaiset ohjeet. Muiden toimialojen kohdallla palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti yleisiä ympäristö- ja vesilupahakemuksia.

Laki ja Vesi iloitsee asioinnin helpottumisesta. Tavoitteena on, että jatkossa kaikkia valtion viranomaisten toimivaltaan kuuluvia vesi- ja ympäristölupia voidaan hakea järjestelmän kautta jokaiselle toimialalle räätälöidyllä ja ohjeistetulla lomakkeella.

Lisätietoa aiheesta löydät täältä: www.avi.fi/vesi-ja-ymparistolupa

Lisätietoa

Niina_2

Niina Vieno
TkT, vesiasiantuntija
niina.vieno@lakijavesi.fi
puh. 050 544 8431