UNESCO ja HELCOM julkaisivat syyskuussa raportin Itämeren ja Itämeren alueen vesistöjen lääkeaineista. Raportti on yhteenveto lääkeaineiden esiintymisestä, pitoisuuksista ja reiteistä vesistöihin Itämeren alueella. Tkt Niina Vieno Laki ja Vesi Oy:stä osallistui tiedon koontiin ja raportin kirjoittamiseen lääkeaineiden kuormituslähteiden osalta.

 Lääkeaineita on Itämeren alueen maissa analysoitu 118 erilaista, joista ainoastaan 9 lääkeainetta poistuivat kunnallisen jätevedenpuhdistuksen aikana 95 prosenttisesti. Lähes puolet analysoiduista yhdisteistä poistui alle 50 prosenttisesti. Lääkeaineista 16 mitattiin korkeampina pitoisuuksina puhdistetusta jätevedestä kuin puhdistamattomasta. Jätevedenpuhdistamoiden todetaan raportissa olevan suurin lääkeaineiden lähde vesistöihin.

Yleisimmin mitatut lääkeaineet kuuluivat tulehdus- ja kipulääkkeisiin, sydän- ja verisuonilääkkeisiin sekä keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin. Tutkituista lääkeaineista 91 % löydettiin jätevedenpuhdistamoilta, 52 % järvivesistä ja 44 % merivesistä. Lääkeaineita kulkeutuu vesistöihin vuodessa tonneittain pääasiassa kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden kautta.

 Raportissa käytetty data on kerätty Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Virosta sekä Pietarista Venäjältä vuosina 2003–2014. Aineisto koostuu 47 600 yksittäisestä näytteestä jätevedenpuhdistamoilta ja makeista vesistöistä sekä 4 600 yksittäisestä näytteestä merialueilta.

 HELCOM perusti asiantuntijaryhmän (CG Pharma) seuraamaan tutkimuksen tuloksia sekä jakamaan alueellista tietoa ympäristön lääkeaineista. Tutkimuksen rahoitti UNESCO, HELCOM sekä PA Hazards.

Raportti on luettavissa täältä.

Lisätietoa

Niina_2

Niina Vieno
TkT, vesiasiantuntija
niina.vieno@lakijavesi.fi
phone: +358 50 544 8431