Eero Makkonen Laki ja Vesi Oy:stä oli puhumassa teollisuusjätevesistä ja -sopimuksista Puhdistamonhoitajien neuvottelu- ja koulutuspäivillä 4.10.2017. Päiville osallistui reilu 70 henkeä, joista valtaosa oli jätevedenpuhdistamoilla työskenteleviä alan ammattilaisia. Päivien tarkoituksena oli välittää puhdistamoille uusinta tietoa vesihuollon saralta sekä tarjota tilaisuus, jossa jätevedenpuhdistuksen ammattilaiset voivat vaihtaa kokemuksiaan ja jakaa tietoa.

Eeron luento keskittyi teollisuusjätevesien aiheuttamiin riskeihin, teollisuusjätevesisopimuksen sisältöön sekä sopimusneuvotteluiden etenemiseen. Eeron luennon tärkein viesti oli, että teollisuusjätevesistä aiheutuu monia todellisia riskejä vesihuoltolaitoksen toiminnalle, minkä takia teollisuusjätevesisopimuksen solmiminen hyvässä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa on merkittävä osa sekä vesihuoltolaitoksen että yrityksen riskinhallintaa.

Muissa luennoissa kuultiin uusinta tietoa ympäristöviranomaisilta ja lainsäädännön muutoksista, rasvahaittojen poistosta, pumpuista, jätevedenpuhdistuksen tulevaisuuden näkymistä sekä Espooseen rakenteilla olevasta Blominmäen jätevedenpuhdistamosta.

Koulutuspäivien toisena päivänä oli vuorossa tutustumiset Lahden Kariniemen kalliopuhdistamoon ja Riihimäen Veden puhdistamoon. Molemmilla puhdistamoilla kuultiin myös konkreettisia tapauksia teollisuusjätevesien aiheuttamista haasteista.

Erityiskiitokset vielä Eerolta kutsusta luennoimaan sekä erinomaisista järjestelyistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle sekä Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:lle.

Lisätietoa


Eero Makkonen
DI, teollisuusjätevedet
eero.makkonen@lakijavesi.fi
phone: +358 44 764 4996