Sosiaali- ja terveysministeriön uusi talousvesiasetuksen muutos astuu voimaan 27.10.2017. Asetus lupaa talousveden valvontaan joustavuutta sekä korostaa talousveden riskienarvioinnin ja –hallinnan merkitystä.

Yleisesti on tiedossa, että vesijohdoista, hanoista ja liittimistä liukenee metalleja talousveteen. Muutoksen myötä viranomaisten tulee ottaa jatkossa talousveden kupari-, nikkeli-, ja lyijynäytteet juoksuttamatta vettä ennen näytteenottoa, jolloin vesilaitteistosta liuenneiden metallien määrää pystytään selvittämään aiempaa paremmin. Lisäksi jatkossa viranomaisvalvonnassa on mahdollista käyttää jatkuvatoimista mittausta, jolloin veden laadusta saadaan reaaliaikaista tietoa. Jatkuvatoimisia mittareita ei vielä juurikaan käytetä talousveden valvonnassa.

Jatkossa vesilaitosten on tutkittava veden laatua tarkemmin, mikäli riskinarvion mukaan sille on tarvetta. Laitosten tulee myös tehdä suunnitelmat toimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähintään niiden pienentämiseksi. Riskinarvio tulee hyväksyttää kunnan terveydensuojeluviranomaisella. Uudella asetuksella toimeenpannaan EU:n juomavesidirektiivin liitteiden mukaiset muutokset.

Palveluihimme kuuluu vesilaitosten riskienhallintajärjestelmän WSP:n (Water Safety Plan) laatiminen yhteistyössä vesilaitoksen ja sen sidosryhmien kanssa sekä koulutukset vesilaitoksen henkilökunnalle WSP-ohjelman tehokkaasta käytöstä. WSP on sosiaali- ja terveysministeriön kehittämä toimenpideohjelma, jonka avulla tunnistetaan vedentuotantoon ja tuotantoketjuun liittyvät riskit ja voidaan hallita niitä. Lue lisää riskienhallintapalveluistamme täältä.

Lue lisää talousvesiasetuksen muutoksesta täältä.