Kolmivuotisen Integroidut projektitoteutukset -hankkeen tulokset julkistettiin RAKLIn ja Vison Alliance Partnersin järjestämässä seminaarissa 14.2. Maria Arjonen ja Niina Vieno Laki ja Vesi Oy:stä osallistuivat seminaariin. Tilaisuuden avasi Liikenneviraston Pekka Petäjäniemi, joka kertoi IPT-hankkeen toteutuksesta ja integroitujen projektitoimitusten käynnistämästä muutoksesta. Petäjäniemen mukaan Suomi on maailman johtavia maita integroitujen projektitoteutusten hyödyntämisessä.

Yhteisvastuulliset mallit kannustavat uudenlaiseen ajatteluun ja innovatiivisiin hankintoihin. Toimintamalli korostaa tiimipelin merkitystä. Integroidusti rakentamalla nostetaan sekä tuottavuutta että asiakastyytyväisyyttä. Tulosseminaarin puheenjohtajana toiminut Mikko Somersalmi RAKLI:sta sanoi, että pilottihankkeet ovat osoittaneet integroinnin sopivan erityyppisiin hankkeisiin. Hän on myös huomannut IPT:n suosion kasvaneen kolmivuotisen hankkeen aikana. ”Innolla jaamme hankkeesta löytyneitä hyviä käytäntöjä eteenpäin. On hienoa nähdä, että näiden kolmen vuoden aikana IPT:stä kiinnostuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, ja halua toimintatapojen muuttamiseen riittää”, Somersalmi totesi.

IPT-hankkeen tulosten pohjalta laadittiin Tilaajan ohje, jonka tarkoitus on opastaa uutta tilaajaa askel askeleelta eteenpäin. Jani Saarinen ohjeistuksen laatineelta Vison Alliance Partnersilta näkee asian sekä tilaajan riskinä että mahdollisuutena: “Tilaajalla pitää olla valmiutta ja tahtoa uusien toimintamallien käyttöön, minkä jälkeen voidaan hyödyntää kaikkien osapuolten osaamista”. Saarinen painotti myös, ettei hankkeen koko ole merkittävin valintakriteeri integroidulle projektitoteutukselle, vaan keskeistä on se, kuinka kompleksinen hanke on ja muuttuvatko suunnitelmat hankkeen edetessä.

IPT-hankkeeeseen ja sen tuloksiin voit tutustua tarkemmin täällä: www.ipt-hanke.fi.

Lisätietoa

Niina_2

Niina Vieno
TkT, vesiasiantuntija
niina.vieno@lakijavesi.fi
puh. 050 544 8431