Pitkään valmisteltu haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn uudistus astui voimaan tänään tämän viikon maanantaina 3.4.2017.

Lain tiukemmat ohjeet koskettavat käytännössä rantatonttien kesämökkejä. Kiinteistöjen, jotka sijaitsevat alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella, tulee täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Mikäli kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi tai jätevesien määrä on vähäinen, kunta voi myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen määräajan noudattamisesta.

Lain mukaan kuivan maan kiinteistöillä jätevesijärjestelmä voidaan kunnostaa vasta muiden remonttien yhteydessä. Tällaisia remontteja ovat esimerkiksi vesikäymälän rakentaminen tai talousjätevesijärjestelmän uusiminen. Määräys koskee niitä kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella ja jotka sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä vesistöstä. Ympäristöministeriön arvion mukaan määräaikaan sidotusta kunnostusvelvoitteesta vapautuu noin kolme neljännestä kiinteistöistä.

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä. Jätevesiremonttiin ei myöskään tarvitse ryhtyä, jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen tai mikäli kiinteistön haltia on syntynyt ennen 9.3.1943.

Tarkempaa tietoa lakiuudistuksesta löydät täältä: www.ym.fi/tiedotteet

Lisätietoa

Niina_2

Niina Vieno
TkT, vesiasiantuntija
niina.vieno@lakijavesi.fi
puh. 050 544 8431