Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteuttaa yhteistyössä Laki ja Vesi Oy:n kanssa tutkimushankkeen ”Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla.” Työn kulkua ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, jossa ovat mukana hankkeessa mukana olevat vesihuoltolaitokset, SYKE, YM sekä ELY-keskuksen edustaja. Hanke on saanut rahoitusta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimasta Vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkivedet -teemasta vuonna 2020. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden tästä teemasta vuonna 2020 rahoitusta saaneiden hankkeiden kanssa.