Euroopan komissio pyytää kansalaisilta ja organisaatioilta 21.2.2018 mennessä mielipiteitä tavoista, joilla voidaan torjua lääkkeiden ympäristölle aiheuttamia riskejä. Komissio ottaa saadut mielipiteet ja lisätiedot huomioon laatiessaan lääkkeiden ympäristöriskien torjuntastrategiaa.

Kuulemisen kohteena oleva asia on tarkemmin selostettu englanninkielisissä tausta-asiakirjoissa, jotka voi ladata komission kotisivuilta. Päätausta-asiakirjassa kiinnitetään huomiota joidenkin lääkkeiden aiheuttamiin riskeihin ympäristölle, esimerkiksi kaloille, ja siihen, että ihmisten terveys saattaa kärsiä ympäristön välityksellä. Asiakirjassa esitellään 30 mahdollista toimintavaihtoehtoa lääkkeiden ympäristön kannalta kestävämmän käytön toteuttamiseksi. On muun muassa tärkeää auttaa EU:ta saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoite 6 (puhdas vesi ja sanitaatio) sekä EU:n lainsäädännössä esitetyt tavoitteet, kuten vesipolitiikan puitedirektiivissä esitetty ”hyvän tilan” saavuttamisen tavoite. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään laadittaessa toimintavaihtoehdoista lyhyempi luettelo mahdollisia toimenpide-ehdotuksia koskevia jatkotoimia varten. Tarvittaessa niistä tehdään vaikutustenarviointi.

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselylomakkeen. Kyselylomake on saatavilla EU Survey -sovelluksen kautta. Tutustu ennen vastaamista tietosuojaselosteeseen. Kyselyyn voi vastata suomeksi, mutta Koska vastauksiin sisältyvien kommenttien kääntäminen voi viedä aikaa, kommentit kannattaa mahdollisuuksien mukaan kirjoittaa englanniksi, jolloin niiden käsittely sujuu komissiossa nopeammin.

Lisätietoa:

Tausta-asiakirjojen lataus: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_fi 

Verkkokysely: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PharmaInEnvConsultation2017