EU:n jätevesidirektiivi, vesipuitedirektiivi, tulvadirektiivi, pohjavesidirektiivi sekä laatunormidirektiivi asetetaan komission arvioitavaksi. Jätevesidirektiivin arvioinnissa huomioidaan direktiivin vaatimukset ja täytäntöönpanot viimeisten 25 vuoden aikana EU:n alueella. Myös direktiivin aiheuttamia kustannuksia ja hyötyjä tullaan […]

Lue lisää