“Teollisuusjätevesisopimuksiin saattaa jäädä paljon epäselviä ja tulkinnanvaraisia kohtia, jotka myöhemmin vaikuttavat suoraan tehtaan kuluihin”, kertoo Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n tekninen päällikkö Arto Liimatainen. Laki ja Vesi Oy:n monialainen asiantuntijuus oli keskeisessä roolissa, kun yritys sai vaateen tehdä teollisuusjätevesisopimuksen Jyväskylän Energian kanssa.

Confectionery & Snacks Finland Ab:n Vaajakosken tehtaalla valmistetaan muun muassa suklaa- ja lakritsimakeisia.

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n Vaajakosken tehtaalla valmistetaan muun muassa suklaa- ja lakritsimakeisia.

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n Vaajakosken tehdas valmistaa Panda-tuotemerkin suklaa-, rae- ja lakritsituotteita. Syksyllä 2016 Arto Liimatainen sai yhteydenoton Laki ja Vesi Oy:lta eikä ajoitus olisi voinut olla parempi. Tehdas oli juuri saanut vaateen teollisuusjätevesisopimuksen tekemisestä Jyväskylän Energian kanssa ja alusta asti oli selvää, että vaikeaselkoisen sopimuksen vaatimukset, maksut ja terminologia oli hyvä käyttää asiantuntijan kautta.

“Teollisuusjätevesisopimuksessa maksut määräytyvät kertoimien kautta. Kertoimiin vaikuttavat esimerkiksi vesilaitoksessa käytetty teknologia, joka oli meille vierasta terminologiasta lähtien”, Liimatainen taustoittaa sopimusprosessin haasteita.

Huolimattomuus voi tulla kalliiksi

Jätevesisopimusta laatiessa ei kannata toimia huolimattomasti, sillä sopimukset suojaavat sekä ympäristön että yrityksen tulevaisuutta ja ovat tärkeä osa riskienhallintaa. Hyvin hoidetut sopimusneuvottelut takaavat sen, ettei myöhemmin tarvitse arvuutella, mihin sopimus osapuolet velvoittaa. Näin vältytään myös liiketoimintaa vahingoittavilta yllätyksiltä.

“Teoriassa sopimus olisi voinut velvoittaa tehtaamme investoimaan jäteveden puhdistuksen uusimpaan teknologiaan ja sitä kautta vaikeuttaa tehtaan strategisesti tärkeitä investointeja”, Liimatainen kertoo. “Tätä tuskin olisi ikinä tullut tapahtumaan, mutta alkuperäisessä sopimuksessa asia luki näin”.

Asiantuntija tulkkina ja neuvottelijana

Laki ja Vesi Oy:n teollisuusjätevesiin perehtynyt diplomi-insinööri Eero Makkonen lähti työstämään sopimusta yhteistyössä Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n ja Jyväskylän Energian kanssa. Vesiasiantuntijan vankka kokemus ja näkökulma auttoivat sopimusneuvotteluissa. Epäselvä terminologia avattiin asiakkaan kielelle ja tulkinnanvaraiset kohdat täsmennettiin lopulliseen sopimukseen molempia osapuolia tyydyttäviksi ratkaisuiksi.

Makkosta Liimatainen kuvailee alan hyvin tuntevaksi asiantuntijaksi. “Eero on erittäin sitoutunut hoitamaan projektia asiakkaan lähtökohdista. Hänen kanssaan asioiden hoito oli mutkatonta ja hän osasi kääntää epäselvät asiat ymmärrettäväksi.”

Lopputuloksena oli sopimus, joka turvaa tulevaisuudessa kaikkia osapuolia ja tukee Vaajakosken tehtaan liiketoimintaa.

Liimatainen kertoo suosittelevansa Laki ja Vesi Oy:ta kaikille, joilla ei omassa yrityksessä ole tarvittavaa asiantuntijuutta. “Sopimuksista jää paljon epäselviä, tulkinnanvaraisia ja mahdollisesti jatkossa jätevesimaksuihin vaikuttavia tekijöitä pois, kun sopimus käydään läpi alan asiantuntijoiden ja lakimiesten kanssa”, hän korostaa.