Tammikuu on jo pitkällä, lunta on satanut maahan ja se yhdessä lisääntyneen valon kanssa saa taas ärrimörrisen suomalaisen uskomaan, että elämä taas kerran voittaa. Minä ainakin olen taas astetta pirteämpi ja positiivisempi harmaan ja sateisen joulukuun jälkeen.

Edellinen kirjoitukseni Ympäristöystävällinen uuden vuoden tavoite keskittyi henkilökohtaiseen tavoitteeseeni kuluvalle vuodelle. Nyt listaan asioita, jotka tänä vuonna saavat ammatillisen sydämeni sykkimään astetta kiivaammin.

1. Prioriteettiainedirektiivin tarkkailuaineiden julkistaminen.

Kirjoitin EU:n uuden prioriteettiainelistan julkistamisesta elokuussa. Siinä mainitsin uudistuksesta, joka velvoittaa jäsenmaita monitoroimaan tiettyjä aineita, ns. tarkkailuaineita, vesistöistä ja raportoimaan näistä komissiolle. Listalle määrättiin jo kolme lääkeainetta, mutta lopullinen lista julkaistaan tämän vuoden syksyllä. Ehdolla olevien aineiden listalla on siinäkin lääkeaineita. Varsinainen monitorointivelvoite alkaa listan julkistamisesta vuoden päästä eli syksyllä 2015.

2. Puhdistamolietedirektiivin uusiminen

Useat jäteveden haitalliset aineet, erityisesti rasvaliukoiset ja vesipakoiset aineet, adsorboituvat eli tarttuvat puhdistusprosessin aikana syntyvään lietteeseen. Harvoille aineille on kuitenkaan asetettu raja-arvoja. On kuitenkin mahdollista, että haitalliset aineet päätyisivät tätä kautta ympäristöön liukenemalla käsitellystä puhdistamolietteestä. Tällä hetkellä käynnissä on kaksi EU:n laajuista tutkimushanketta (FATE-SEES ja FATE-COMES) siitä, kuinka paljon haitta-aineita esiintyy raa’assa ja käsitellyssä puhdistamolietteessä. Tutkimustulosten nojalla päätetään onko tarpeen uusia EU:n puhdistamolietedirektiiviä ja asettaa raja-arvoja uusille haitta-aineille.

3. Kiinnostut uusia jätevedenkäsittelymenetelmiä kohtaan

Jätevesien käsittely ja käsittelyprosessit ovat meillä Suomessa ja yleensä Pohjoismaissa melko konservatiivisia. On ollut hieno huomata, että puhdistamoilla on kuitenkin halua ja rohkeutta vaatia jotain uutta. Ruotsin Himmerfjärsverketiin ollaan rakentamassa Pohjoismaiden ensimmäistä MBR eli membraanibioreaktorilaitosta. Menetelmä yhdistää perinteisen aktiivilieteprosessin ja kalvosuodatuksen. Menetelmällä voidaan tuottaa vettä, joka ei sisällä juuri ollenkaan kiintoaineita ja lisäksi prosessin vaatima pinta-ala on selvästi perinteisiä vaihtoehtoja vähäisempi. Kiintoaineeton vesi soveltuu paremmin myös lisäpuhdistettavaksi, jos esimerkiksi haitta-aineille tulevaisuudessa asetetaan poistovaatimuksia jätevedestä. Suomessakin ollaan kevään aikana starttaamassa kaksi MBR-pilotlaitosta, jossa selvitetään mm. menetelmän soveltuvuutta tehostetussa typen poistossa. Envienokin on mukana toisessa projektissa ja odotamme koejakson alkua innolla ja uteliaisuudella.

Muistathan sinäkin, että aina on mukavampi, kun on jotain mitä odottaa. Mitkä siis ovat sinun odotuksen aiheitasi työn saralla ja mikä saa sinun sydämesi sykähtämään?