Käytetyn tavaran myyjät monesti ylistävät kaupankohteen kuntoa myyntitilanteessa. Kauppakirjaa laadittaessa myyjä voi yrittää vapautua kaikesta vastuustaan lisäämällä kauppakirjaan ehdon siitä, että kaupankohde myydään sellaisena kuin se on. Usein myyjä kuvitteleekin ehdon toimivan kuten Monopolin vapaudu vankilasta -kortti.

Tosielämä ei kuitenkaan ole lautapeliä. Myyjän on ymmärrettävä, että ”sellaisena kuin se on” -ehdosta huolimatta hän vastaa sen tiedon paikkansapitävyydestä, minkä hän on markkinointimateriaalissa tai kaupanteon yhteydessä antanut. Myynnin yhteydessä annetut yksilöivämmät tiedot menevät ”sellaisena kuin se on” -ehdon edelle.

Kaupan kohteena olevassa veneessä voi olla myös piileviä virheitä, jotka eivät lyhyen koeajon aikana ilmene ostajalle. Piilevä virhe ilmenee yleensä vasta, kun venettä käytetään normaalisti. Piileväksi virheeksi katsotaan sellaiset virheet, jotka ilmenevät vasta veneen normaalissa käytössä. Veneessä voidaan katsoa olleen virhe jo kaupantekohetkellä, jos virhe ilmenee ensimmäisten ajokertojen yhteydessä.

Vastuunrajoitus

Venettä saatetaan myydä hyväkuntoisena, mutta kauppakirjaan on kirjattu ”sellaisena kuin se on” -ehto. Tällöinhän piilevän virheen ilmetessä ”sellaisena kuin se on” -ehto ja lupaus hyväkuntoisuudesta ovat ristiriidassa keskenään. Myyjä vetoaa vastuunrajoitukseen, kun taas ostaja vetoaa hyväkuntoisuuteen. Tällaisessa ns. kollisiotilanteessa myyjän ja ostajan välinen riita on valmis.

Vapautuakseen virhevastuusta myyjän tulee yksilöidä tuntemansa virheet kaupanteon yhteydessä. Myyjän tiedossa oleva vika on parasta yksilöidä kauppakirjaan, jolloin virheen tiedottamisesta jää selkeä asiakirja. Suositeltavaa on käydä läpi virheen merkitys ja se miten ostajan asema poikkeaa kauppalaissa säädetystä vastuunrajoituksen vuoksi.

Ilman selkeää virheen kuvausta ostaja voi vedota myyjän vastuuseen piilevästä virheestä, jos virhe ilmenee ensimmäisten käyttökertojen yhteydessä ja on laadultaan sellainen, että sen voidaan perustellusti arvioida olleen veneessä jo kaupantekohetkellä ja vaikuttaneen kaupantekoon.   

Tämä kirjoitus osa kolmen blogikirjoituksen sarjaa. Muissa tämän aihepiirin kirjoituksissa käymme yleisesti läpi yleisesti käytetyn veneen kauppaa yksityishenkilöiden välillä sekä reklamaation sisältöä ja merkitystä. Yksityishenkilön venekauppaan läheisesti liittyen pohdimme lisäksi venevälittäjän vastuuta erillisellä blogikirjoituksella.

Kirjoittaja: Jere Heikkala