Itämerellä seilaavat risteilijät saavat dumbata käymälävetensä ja harmaat vetensä käsittelemättöminä mereen. Niiden mukana hulahtaa veteen lääkeaineita, hormoneita ja kosmetiikkaa.

Itämerellä seilaavat risteilijät saavat dumbata käymälävetensä ja harmaat vetensä käsittelemättöminä mereen. Niiden mukana hulahtaa veteen lääkeaineita, hormoneita ja kosmetiikkaa.

Lehdistössä kirjoitettiin viime marras- ja joulukuun aikana useaankin otteeseen alusjätevesistä ja siitä, miten edelleen on mahdollista, että risteilyaluksilta voidaan laskea käymäläjätevesiä käsittelemättöminä Itämereen. Erinäiset viranomaistahot ovat yrittäneet muuttaa tilannetta jo vuosikausia, mutta pääasiassa Venäjä on ollut torppaamassa ehdotusta siitä, että alukset jättäisivät jätevetensä satamiin sen sijaan, että ne dumbattaisiin keskelle merta.

Luin asiasta kirjoitettuja lehtijuttuja sekä VTT:n tekemiä selvityksiä. Lähteet on listattu jutun lopussa. Yksi ongelma näissä selvityksissä ja kirjoituksissa oli. Ne nimittäin keskittyivät ravinteisiin eli typpeen ja fosforiin. Ja kun vertaa risteilyalusten jätevesien osuutta koko Itämerta kuormittavasta ravinnekuormasta, on se kuin kärpäsen kakka valtameressä. Typen kokonaiskuormituksesta alusjätevesien osuus on 0,05 % ja fosforin 0,5 %. Monessa kohdin on artikkeleissa myös sanottu kyseessä olevan periaatteellisen asian.

Paskanmarjat! Seuraavassa vähän laskelmia (teoreettisia toki, mutta pointti tullee selväksi) siitä, paljon risteilijät pahimmillaan voivat kuormittaa Itämerta muilla haitallisilla aineilla kuin ravinteilla.

ESIMERKKI 1. TULEHDUSKIPULÄÄKE IBUPROFEENI

Suomessa ibuprofeenia päätyy jätevedenpuhdistamoille arviolta 8000 kg vuodessa. Tämä tekee asukasta kohti päivässä 5 mg.

Oletetaan, että lomalla olevat risteilymatkustajat kärsivät drinksujen lipittelyn seurauksista niin, että popsivat ibuprofeenia keskimääräisen suomalaisen verran. Tämä on jo paljon, sillä olemme Euroopassa kärkimaita ibuprofeenin käytön suhteen. Mutta se on sitten toisen postauksen aihe…

On arvioitu, että Itämerellä vierailee vuosittain 4 miljoonaa risteilyvierasta. Olen olettanut, että yksi vieras viihtyy Itämerellä 5 vuorokautta. (HUOM Luku on täysin tuulesta temmattu eikä perustu mihinkään tieteellisen tarkkaan mittaukseen).

Jos vielä oletetaan, että kaikki käymälävedet päätyvät käsittelemättöminä Itämereen, tekee se yhteensä 100 kg ibuprofeenia puhtaana mereen.

Mutta onko tämä paljon vai vähän?

Suomessa ympäristöön päätyy jätevedenpuhdistamoilta arviolta keskimäärin 130 kg ibuprofeenia vuodessa.

Risteilyaluksilta lasketaan Itämereen siis lähes saman verran ibuprofeenia kuin koko Suomesta päätyy kaikkiin pintavesiin, ei pelkästään Itämereen.

Vastauksena kysymykseen, että on se paljon!

ESIMERKKI 2. HORMONI ESTRADIOLI

Suomessa estradiolia päätyy jätevedenpuhdistamoille arviolta 29 kg vuodessa. Asukasta kohti tämä tekee päivässä 0,0175 mg.

Ibuprofeenille esitettyä logiikkaa käyttäen saadaan risteilyaluksilta Itämereen päästetyksi estradiolin määräksi 350 g vuodessa. Suomalaisilta jätevedenpuhdistamoilta ympäristöön päätyy 700 g estradiolia vuodessa.

Eli risteilyalukset vastaavat yli 2 miljoonan ihmisen vuotuista ympäristöpäästöä. Se on paljon se!

Lisää tuulta purjeisiin saadaan huomioimalla, että risteilykausi Itämerellä kestää vain muutaman kuukauden. Eli kuormitus ei olekaan jätevedenpuhdistamoiden tapaan tasainen ympäri vuoden. Tämä lisää päästöjen haitallisuutta entisestään.

On täysin käsittämätöntä, että Itämeren valtiot antavat tällaisen saastuttamisen jatkua! Kun käymälävesiä ei käsitellä, eivät myöskään siinä olevat lääke- ja hormonijäämät poistu vaan ne päätyvät tuhoamaan Itämeren herkkää ekosysteemiä.

Risteilyvieraat toki tuovat alueelle paljon tuloja, mutta samalla aiheuttavat suuren vaaran Itämerelle. Kun tämä jatkuu tarpeeksi kauan eivät ne risteilijätkään enää kuljeta lomailijoita tutustumaan kuolleeseen Itämereen. Pitääkö odottaa siihen asti, että jätöksien dumppaaminen saadaan lopetettua?

Edit 14.1. klo 12.24: Suomesta Ruotsiin ja Tallinnaan risteilevät alukset hoitavat jätevesiasiansa mallikkaasti eli purkamalla ne satamien vastaanottopisteisiin.

Lähteet:

WWF 7.11.2014: Itämeren käyttäminen risteilyalusten jätevesien kaatopaikkana uhkaa jatkua
Helsingin Sanomat 10.12.2014: Venäjä torppaamassa kiellon tyhjentää alusten jätevedet Itämereen
Tekniikka & Talous 23.9.2010: Suojelutyö valuu hukkaan – Risteilyalukset laskevat yhä jätevesiä Itämereen
VTT 2007: Laivojen jätevedet rasittavat Itämerta
VTT 2009: Estimated nutrient load from waste waters originating from ships in the Baltic Sea area -Updated 2009
Ibuprofeenin ja estradiolin kuormitukset: Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti