Sopimukset

Erityisesti pienemmissä yrityksissä asioita toteutetaan monesti käytännön kautta. Tekeminen perustuu luottamukseen ja siihen, ettei vastoinkäymisiä ilmene. Kirjallisten sopimusten puuttuessa erimielisyyksiä ilmenee usein sellaisissa asioissa, joita toinen osapuoli on pitänyt itsestäänselvyytenä, kun taas toinen on odottanut jotain aivan muuta. Ongelmia ilmenee useimmiten vastuurajoissa, aikatauluissa ja maksujen suorittamisessa.

Sopimalla asioista etukäteen kirjallisesti voidaan hallita prosessin kulkua. Kun sopimus laaditaan, suoritetaan samalla mielikuvaharjoittelua siitä, mitä ollaan tekemässä ja mitä ongelmia mahdollisesti kohdataan. Neuvottelujen aikana osapuolet saavat paremman kuvan omasta ja toistensa vastuualueista. Kun vastuualueet ja ongelmakohdat hahmottuvat jo sopimusta tehtäessä, näihin pystytään varautumaan ennalta. Ennalta varautuminen on helppoa, koska sopimusten laatimisvaiheessa ei ole vielä istutettu mahdollista riidan siementä.

Laki ja Vesi Oy:n juristit ovat toimineet sopimusten laatijoina ja neuvottelevina osapuolina useissa merkittävissä sopimusneuvotteluissa. Asiantuntijamme pystyvät hahmottamaan kokemuksensa perusteella nopeasti ongelmakohdat ja tekemään ehdotuksen niiden välttämiseksi. Autamme sopimusneuvotteluissa, reklamaatioissa sekä sopimusriidoissa ja sovitteluissa. Olemme mielellämme mukana koko sopimusprosessissa.