Markkinaselvitykset

Julkisen hankinnan kohteen määritteleminen sellaisilla vertailukelpoisilla kriteereillä, että ne myös potentiaalisten tarjoajien näkökulmasta ovat objektiivisia ja ymmärrettäviä, ei ole helppoa. Onnistuneen hankintaprosessin suunnittelu ja tarjouspyynnön laatiminen vaatii asiantuntijuutta ja kokemusta kilpailutuksesta. Pyörää ei kuitenkaan kannata keksiä uudelleen, ja tästä syystä on viisautta selvittää sekä markkinoilla vallitsevat parhaat käytännöt että mahdollisuuksien mukaan ottaa oppia muiden virheistä.

Markkinaselvitys tarkoittaa saman alan tai muuten samankaltaisten viimeaikaisten hankintojen kartoittamista. Markkinaselvityksen avulla saadaan tarvittava tieto siitä, miten aikaisemmat hankinnat on toteutettu, onko hankintoja jouduttu korjaamaan ja miksi. Selvitetään myös, onko hankinnasta myöhemmin valitettu, ja miten valituksen on siinä tapauksessa käynyt. Lisäksi kartoitetaan markkinan kannalta relevantti markkina- ja hallintaoikeuskäytäntö.

Me avustamme hankintayksikköä kohti onnistunutta hankintaa suunnitteluvaiheesta itse hankinnan toteutukseen. Monipuolinen asiantuntijuutemme mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelun julkisissa hankinnoissa, mikä on etu erityisesti teknisten alojen julkisissa hankinnoissa.