Jätevedenkäsittelyprosessit

Modernit vedenkäsittelylaitokset ovat pitkälle automatisoituja ja puhdistusprosessien hallinta vaatii monipuolista osaamista sekä automaatio- ja mittaustekniikasta että biologisista ja kemiallisista prosesseista. Optimoimalla eri yksikköoperaatioiden toimintaa voidaan prosessia merkittävästi parantaa ilman mittavia saneerauksia tai uudelleenrakentamista. Optimoimalla voidaan saavuttaa ympäristöluvan mukaiset käsitellyn veden puhdistusvaatimukset. Optimoinnilla prosessin toiminta saadaan yleensä stabiloitua niin, että sen hallinta myös muutostilanteissa helpottuu ja on ennustettava.

Selvitämme  mahdollisuudet esimerkiksi välppäyksen, hiekanerotuksen, fosforin saostamisen ja biologisen puhdistusvaiheen parantamiselle sekä teoreettisesti että mittauksin. Pystymme selvittämään kiintoaineen, orgaanisen aineen, ravinteiden ja haitallisten aineiden poistumisen puhdistamolla kyvetti- tai online-mittausten avulla tai käyttämällä ulkopuolisia akkreditoituja laboratorioita.

Meillä on mahdollisuus myös erilaisten pienen mittakaavan testien, kuten saostuskokeiden tekemiseen. Toteutamme mielellämme koko kehitys- tai tutkimusprosessin alusta loppuun.