Yksityishenkilöiden välistä venekauppaa sääntelee irtaimen kaupasta annettu kauppalaki, vaikka yleinen harhaluulo on, ettei juuri tähän kauppaan pätisi mitkään säännöt. Kauppalain säännökset kuvastavat monin osin hyvää kauppatapaa, joka on ainakin osittain tuttu meille kaikille. Asia on juuri nyt monelle ajankohtainen, sillä kesäaika on venekaupan vilkkainta aikaa. Venekaupoissa ilmenevät ongelmat juontavat usein juurensa tiedon epätasapainoon, sillä myyjä tuntee veneen paljon paremmin kuin ostaja. Ostaja ei välttämättä saa luotettavaa kuvaa veneen todellisesta kunnosta lyhyen koeajon aikana. Ääritapauksissa myyjä onkin voinut myydä veneen, jossa hän tiesi olevan piileviä tai kehittyviä vikoja. Riita ajankohtaistuu usein, kun myyjä luulee vastuunsa loppuvan kauppasumman vastaanottamiseen, mutta ostaja reklamoi virheestä myyjälle. On siis hyvä selvittää pelisäännöt ennen kauppojen tekoa.

Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus ostettaessa käytettyä venettä toiselta yksityishenkilöltä

Kuluttajaostajan ennakkotarkastusvelvollisuus koskee ensinnäkin silmämääräisesti tehtäviä havaintoja kaupankohteesta. Kuluttajaostajalta ei voida odottaa sen suurempaa ammattitaitoa arvioida veneen syvällisempää toimintakuntoa. Ammattilaisen tarkastusvelvollisuus on sen sijaan laajempi. Ammattilaisilta voidaan olettaa tietämystä veneiden tyyppivioista tai muista yleisistä ongelmista, jotka yleensä tarkastetaan vastaavia veneitä ostettaessa tai myytäessä.

Mikä sitten on ennakkotarkastuksen merkitys kaupanteossa? Ennakkotarkastuksessa ostajan oletetaan huomaavan nähtävissä olevat virheet. Näihin virheisiin ei siten voida enää myöhemmässä vaiheessa vedota tavaran virheenä. Tarkastusvelvollisuuteen kuuluukin se, että selvästi havaittavissa olevat virheet tulevat hyväksytyksi tarkastuksen yhteydessä. Esimerkiksi veneen maalipinnassa selkeästi näkyviin virheisiin ei voi enää vedota kaupan syntymisen jälkeen. Kuluttajaostajan onkin tarkastettava tavara mahdollisimman tarkasti ennen kaupantekoa.

Kuluttajaostajalta ei voida kuitenkaan olettaa, että hän havaitsisi kaikki virheet kaupankohteessa. Veneissä on yleensä myös ns. salaisia eli piileviä virheitä, jotka on mahdollista huomata vasta venettä käytettäessä. Näihin virheisiin ostaja voi vedota myöhemminkin. Piilevistä virheistä on reklamoitava kohtuullisessa ajassa niiden havaitsemisesta. Myyjän tietoisuus piilevistä virheistä pidentää reklamaatioaikaa. Myyjän menettely saattaa olla jopa kunnianvastaista tai arvotonta, jos hän vetoaa siihen, ettei ostaja vedonnut kohtuullisessa ajassa virheeseen, josta myyjän olisi tullut itse kertoa.

Kuluttajaostajan muistilista venekaupoissa

Jos olet kuluttajana tekemässä venekauppaa, muista seuraavat asiat:

  1. tarkasta kaupankohde ennen kaupan tekemistä
  2. tee havaitsemistasi virheistä kirjallinen reklamaatio heti virheen ilmetessä
  3. ongelmatilanteen ilmetessä käänny asiantuntijan puoleen – tarvittaessa myös reklamaatioon liittyvässä kirjeenvaihdossa.

Ammattilaisen apu ei tule veneasioissa kalliiksi, koska venevakuutukseen tai kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa usein erimielisyyksistä aiheutuvia kustannuksia melko kattavasti. Lopuksi on hyvä muistaa, että kaupantekoon liittyvät pelisäännöt pyrkivät pitämään kaupankäynnin reiluna ja vääryyksiin pystytään usein puuttumaan soveltuvilla oikeusohjeilla.

Tämä kirjoitus on ensimmäinen kauppalain perusteella tehdyistä blogikirjoituksistamme ja se on osa kolmen blogikirjoituksen sarjaa. Muissa tämän aihepiirin kirjoituksissa käymme läpi sellaisena kuin se on -ehdon kauppaa sekä reklamaation sisältöä ja merkitystä.

Kirjoittaja: Jere Heikkala