Euroopan Unionin prioriteettiainelistaan on lisätty 12 uutta ainetta tai aineryhmää:

– Dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset aineet

– Palonestoaine heksabromosyklododekaani (HBCDD)

– Pintakäsittelyaine perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS)

Seuraavat kasvinsuojeluaineet:

– Heptakloori ja heptaklooriepoksidi

– Dicofol

– Cybutryne

– Cypermethrin

– Quinoxyfen

– Aclonifen

– Terbutryn

– Bifenox

Uusien prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormit astuvat voimaan joulukuussa 2018. Lisäksi seitsemälle jo listalla olleelle aineelle kuten lyijylle, nikkelille ja PAH-yhdisteille tulevat joulukuussa 2015 voimaan päivitetyt ympäristönlaatunormit.

EU:n jäsenvaltioiden on monitoroitava prioriteettiaineita pintavesistään. Lisäksi aineiden käyttömääriä tulee kansallisella tasolla pyrkiä vähentämään. Osa aineista on luokiteltu ns. vaarallisiksi prioriteettiaineiksi. Näiden aineiden osalta direktiivi on tiukempi ja se vaatii aineiden käytön lopettamista EU:n jäsenvaltioissa.

Uuteen direktiiviin kirjattiin uutena asiana ns. tarkkailulistan (watch list) perustaminen. Ensimmäiselle listalle lisättiin jo perustamisvaiheessa tulehduskipulääke diklofenaakki (esim. Voltaren kipugeeli) sekä estrogeeniset hormonit 17-alpha-etinyyliestradioli ja 17-beta-estradioli. Näitä aineita jäsenvaltioiden on monitoroitava pintavesistä enintään neljän vuoden ajan alkaen viimeistään syyskuussa 2015. Aineille ei kuitenkaan määrätä ympäristölaatunormeja kuten prioriteettiaineille eikä niiden käytölle määrätä vähentämis- tai lopettamisvaatimuksia. Komissio julkaisee 1.9.2014 mennessä lopullisen listan tarkkailtavista aineista, joita voi kerrallaan listalla olla maksimissaan 10 kappaletta. Tarkkailulistalta aine voidaan siirtää prioriteettiaineeksi tai poistaa kokonaan tarkkailuvelvoitteista, jos aineen todetaan esiintyvän ympäristössä haitattomissa pitoisuuksissa.

Lopullisena tavoitteena on saavuttaa vesistöjen hyvä kemiallinen tila. Vanhoilla aineilla tavoitteelle on annettu aikaa joulukuuhun 2021 asti. Uusien aineiden suhteen vesistöjen hyvä kemiallinen tila tulee saavuttaa joulukuuhun 2027 mennessä.