Joutsenet

Tarkkailuaineiden monitoroinnilla EU-maiden vesistöissä kerätään korkealaatuista dataa tukemaan aineiden mahdollista listaamista ympäristölle haitallisiksi tai vaarallisiksi aineiksi.

Syksyllä 2013 EU julkaisi päivitetyn prioriteettiainedirektiivin. Kirjoitin tästä aikoinaan blogikirjoituksen, jonka voit lukea täältä. Uutuutena lanseerattiin tarkkailuainelista sellaisista aineista, jotka nähtiin ympäristölle haitallisiksi, mutta joista ei ollut saatavilla riittävää tietomäärää ympäristöpitoisuuksista.

Itse direktiivissä tarkkailuaineiksi listattiin diclofenac, 17b-estradiol (E2) ja 17a-ethinylestradiol (EE2). Nyt on vihdoin saatu ehdotus kaikista ensimmäisen tarkkailulistan aineista. Ne on listattu alla olevassa taulukossa. Aineet on lueteltu niiden mittausmenetelmistä kertovassa raportissa (Analytical methods for possible WFD 1st watch list substances). Valintaperusteet on tarkemmin kerrottu raportissa Development of the 1st Watch List under the Environmental Quality Standards Directive, jota en kuitenkaan vielä löytänyt verkkojulkaisuna.

Tarkkailuaineet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listan aineista erityisen mielenkiintoisia ovat BHT sekä EHMC, joita molempia käytetään kosmetiikan lisäaineina. Näistä on tulossa omat blogikirjoituksensa. Kestosuosikkejani ovat tietenkin myös lääkeaineet, joita aiempien lisäksi myös antibiootteja päätyi listalle.

Aineiden monitorointi tulee EU-maissa aloittaa tämän vuoden loppuun mennessä ja sitä jatketaan vähintään vuosi. Tarkkailuaine voidaan myöhemmin listata prioriteettiaineeksi, jolloin sille määrätään myös ympäristönlaatunormi. Tämä on raja-arvo, jota aineen pitoisuus vesistöissä tai vesieliöissä ei saa ylittää. Tarkkailuaineille raja-arvoa ei ole määrätty. Jos ja kun sen aika tulee, komissio ei voi itse leimata aineelle prioriteettistatusta vaan kaikkien jäsenmaiden tulee hyväksyä päätös.