Miksi valita teollisuusjätevesisopimuksen tekoon osaava kumppani?

Uudenkaupungin vesiliikelaitos luotti Laki ja Vesi -lakitoimiston osaamiseen teollisuusjätevesisopimuksen luomisessa. Koska myös Laitila syöttää verkostonsa kautta alueen yrittäjien jätevesiä Uuteenkaupunkiin, oli tärkeää luoda yhtenäinen sopimuspohja.

”Laadimme yhtenäiset jätevesisopimukset Uudellekaupungille ja Laitilalle”, Laki ja Vesi Oy:n Maria Arjonen kertoo.

Yritysten jätevedet poikkeavat usein huomattavasti kotitalouksien jätevesistä. Teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa ongelmia viemäreissä, jätevedenpuhdistamoilla tai ne voivat estää lietteen jatkojalostuksen. Ongelmien välttämiseksi vesihuoltolaitokset solmivatkin yritysten kanssa teollisuusjätevesisopimuksia. Sopimuksissa sovitaan muun muassa jäteveden raja-arvoista, näytteenotoista, jätevesimaksuista ja vastuuasioista. Sopimukset syntyvät aina neuvottelujen jälkeen.

Sopimusprosessi, joka sujui kuin vettä vaan

Vakka-Suomen veden vesihuoltopäällikkö Kim Westerholmin mukaan yhteistyö Laki ja Vesi Oy:n kanssa meni hyvin. ”Tarvittaessa meitä potkittiin persuksille, jottei projekti viivästynyt” Westerholm naurahtaa.

Myös Laitilan vesihuoltolaitoksen työpäällikkö Markus Hautala oli tyytyväinen prosessiin. “Sopimuksen laadinta tuntui kovin vaivattomalta. Osaaminen oli erittäin hyvää tämän asian suhteen. Kun kysyimme tarkentavia kysymyksiä, saimme järkeviä vastauksia. Ja onhan siitä valtava hyöty, kun lakiosaamista oli mukana, varsinkin kun sopimus tehtiin kahden itsenäisen vesihuoltolaitoksen toimesta. Näkemyseroilta vältyttiin, kun on ammattilainen mukana”, Hautala summaa.

Puhdistamon kannalta on tärkeää hallita sopimusriskejä. Westerholmin mukaan on tärkeää, että jätevesisopimuksessa on määritelty myös vastuut ja velvollisuudet eli se, kuka vastaa ja miten mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Juristiin turvautumalla voidaan varautua poikkeustilanteisiin

Westerholmin mukaan on tärkeää, että jätevesisopimuksessa on määritelty myös vastuut ja velvollisuudet eli se, kuka vastaa ja miten mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Sopimusneuvottelujen aikana arvioidaan yrityksen jätevesien aiheuttamia riskejä ja sopimukset ovatkin tärkeä osa sekä vesihuoltolaitoksen että yrityksen riskienhallintaa. Sopimuksen avulla jätevesien johtamiseen liittyvät pelisäännöt tulevat yritykselle selväksi, minkä johdosta vältytään jätevesien viemäröintikelpoisuuden arvuuttelulta. Ajantasaisilla teollisuusjätevesisopimuksilla vesihuoltolaitos voi osoittaa puhdistamon ympäristöluvissa tyypillisesti vaaditun teollisuusjätevesien selvilläolovelvollisuuden täyttymisen.

”Juristia käyttämällä voidaan varmistua siitä, että sopimus on hyvin laadittu. Juristit ovat useimmiten hyvin perillä lainsäädännöstä ja jos tapahtuu jokin poikkeustilanne, tiedetään miten toimia. Tässä tapauksessa mukana on niin Laitila kuin Uusikaupunkikin ja kun yksi ammattilainen on katsonut asiat läpi, saamme sopimukseen samankaltaisia ehtoja”, Arjonen perustelee.

Arjosen mukaaan Laki ja Vesi Oy:n erityistuntemus tältä saralta merkitsee myös sitä, että Laki ja Vesi pystyy tarjoamaan apuaan teollisuusjätevesisopimuksien teossa kiinteällä tuntihinnalla, koska kokemuksesta voidaan tietää, miten paljon sopimuksen luominen vie aikaa.

”Kävimme läpi vanhoja sopimuksia ja ehdotimme uutta sopimuskokonaisuutta näiden pohjalta. Laadimme sopimuksen kolmikantaneuvottelulla ja mukana olivat niin Uudenkaupungin ja Laitilan edustajat kuin insinööritkin, jotka tarkastelevat mm. typen ja PH:n raja-arvoja. Tässä on mukana paljon juridiikkaa”, Arjonen kertoo.

Ammattitaitoa kansankielellä

Westerholm arvostaa myös Laki ja Vesi Oy:n tapaa kertoa asioista heille kansankielellä, vaikka sopimuksesta löytyvät kaikki juridiset koukerot kuten pitääkin.

“Teknisiä osaajakonsultteja löytyy, mutta oli hienoa löytää yritys, josta saa teknisen ja juridisen osaamisen samasta osoitteesta”, Wersterholm kiittelee.

Asiakas voi nukkua yönsä levollisesti, sillä asiaan syvällisesti perehtyneen Laki ja Vesi Oy:n työntekijät seuraavat Arjosen mukaan jatkuvasti kansainvälistä lainsäädäntöä, oikeudesta tullutta käytäntöä, alaa sekä sen kiristyvää lainsäädäntöä.

Miten Westerholm neuvoisi muita jätevesisopimuksia suunnittelevia?

”Kannattaa turvautua ammattilaiseen, jotta saadaan vastuut ja velvollisuudet kirjattua myös juridiselta puolelta. Se sopimukseen kirjattu hihasta ravistettu uhkasakko kun ei välttämättä ole juridisesti pätevä. Tällaisissa sopimuksissa ammattitaito korostuu”, Westerholm tiivistää.

”Pyrimme myös varmistamaan, että asiakas on ottanut huomioon kaiken tarpeellisen. Huolehdimme tästä kysymyspatteriston avulla, jolla keräämme asiakkaalta tarvittavaa dataa ja käymme myös haastattelujen perusteella käytäntöä lävitse. Teemme tämän vuosittain, sillä teollisuusyrityksen toiminta voi myös muuttua, Arjonen kertoo.