“Riskienhallintasuunnitelman tekemisessä lähtökohtana on ulkopuolinen paine ja pakko. Se on kuitenkin organisaation omasta aktiivisuudesta ja asenteesta kiinni, miten perusteellisesti sitä lähdetään tekemään ja mitä todellista hyötyä sillä saavutetaan”, Salon Veden viemärilaitospäällikkö Jyrki Toivonen kertoo.

Salon Keskuspuhdistamon ilmakuva

Riskienhallintasuunnitelman tekemisen yhteydessä on helppo kehittää myös viemärilaitoksen toiminnallista strategiaa, joka helpottaa arjen pyörittämistä.

Mitä tapahtuu ympäristölle, jos putki tai viemäri hajoaa? Tämä on vain pieni osa yhteensä yli 300 kysymyksen kokonaisuudesta, jonka Salon Veden keskuspuhdistamon henkilökunta kävi läpi Laki ja Vesi Oy:n asiantuntijoiden, Pekka Vienon ja Eero Makkosen, kanssa. Aivan kuten monen muunkin vastaavan toimijan, myös Salon Veden oli luotava ympäristöluvan vaatima riskienhallintasuunnitelma, joka varmistaa ettei ympäristö kärsi kohtuuttomasti vahingon sattuessa. Kyse on vesihuoltolain pakollisesta velvoitteesta.

“Ei ollut oikein mitään odotuksia ja se oli vähän sattumaakin, että kilpailutuksen kautta juuri Laki ja Vesi tuli meidän avuksi”, Toivonen kuvaa “kohtalonomaisen” yhteistyön alkua. Vienon kanssa oli aikaisemminkin tehty yhteistyötä, mutta nyt edessä oli aikaisempaa suurempi projekti, joka tulisi vaatimaan myös Salon Veden henkilökunnalta aktiivisuutta.

SSP eli Sanitation Safety Plan riskikartoituksen apuna

Kilpailutuksen voittamisen jälkeen Vieno ja Makkonen olivat heti valmiita sotaan ja lähtivät varmistamaan, että tärkeimmät ihmiset eri kuntaorganisaatioista saataisiin saman pöydän ääreen tekemään yhteistä suunnitelmaa.

Työkaluksi otettiin SSP eli Sanitation Safety Plan. SSP on sosiaali- ja terveysministeriön kehittämä verkkopohjainen työkalu, jonka avulla jätevedenpuhdistuslaitos voi varautua entistä paremmin häiriötilanteisiin. SSP:n avulla on mahdollista kuvata jäteveden puhdistusketju, tunnistaa mahdolliset terveys- ja ympäristöriskit sekä selvittää toimet, jotka mahdollistavat riskien vähentämisen.

Prosessin aikana kerättiin 10 työryhmää ja 19 asiantuntijaa käymään läpi 300 riskeihin ja riskien hallintaan liittyvää kysymystä. Työryhmiä ei päästetty helpolla ja Toivonen nostaa esille, että Vieno osasi kyseenalaistaa ja vaatia parempia vastauksia kysymyksiin.

“Pekka on fiksu kaveri ja oli tärkeää, että hommaa johti henkilö, joka hallitsi työkalut ja kykeni viemään ison projektiin loppuun asti”, Toivonen kiittelee. “Vaikka me molemmat tykätään golfista ja suunnistuksesta, niin ei se ole ainoa asia mistä kehuisin Pekkaa”, hän lisää pilke silmäkulmassa.

Riskienhallintasuunnitelman tekeminen kasvatti henkistä pääomaa

SSP:n ja Vienon avulla saatiin kartoitettua kriittisimmät riskit sekä luotua toimintasuunnitelmat riskien hallintaan. Toivonen kertoo, että vähemmälläkin panostuksella olisi saatu riskienhallintasuunnitelma tehtyä, mutta pitkä prosessi toi sivutuotteena paljon muita etuja.

“Kyllä se keskustelu lähti rönsyilemään niin, että pohdittiin laajemminkin viemärilaitoksen asioita. Tuli siinä sivussa kehitettyä myös toiminnallista strategiaa, joka helpottaa arjen pyörittämistä”, Toivonen summaa.

Riskianalyysin työstäminen yhdessä henkilökunnan kanssa mahdollisti organisaation laajemman tarkastelun ja saman pöydän ääressä istuvat asiantuntijat alkoivat hahmottaa paremmin kokonaisuuksia sekä sitä, mitä kukakin tekee.  Tässä on juuri Laki ja Vesi Oy:n tuoma lisäarvo. Yhtiön kulttuuri ja arvopohja näkyvät asiakasrajapinnassa. Ideoita ei pidä eristää eikä suojella, vaan niiden tulee saada yhdistyä ja törmätä toisiinsa. Hyvät ideat täydentävät toisiaan. Myös uusia tarpeita ja kehityskohteita nousi esille. Toivonen kuvaa prosessia henkisen pääoman kasvuna ja on tyytyväinen, että Vieno osasi tarjota heille koko organisaation toimintaa edistävän palvelun. 

Mitä sitten vaaditaan siihen, että riskienhallintasuunnitelmasta saadaan kokonaisvaltaista hyötyä irti? Toivoselta tulee heti vastaus: “Organisaatiossa on oltava joku, joka oivaltaa asian tärkeyden ja uskaltaa lähteä mukaan. Eivät projektit lähde liikkeelle, jos talon sisällä ei ymmärretä tarvetta ja hyötyä.”